ទំនាក់ទំនង
ភោជនីយដ្ឋាន តូក្យូ
ខ្មែរ អ៊ិននើវេធីវ សឺវីស ខូ., អិលធីឌី
អាស័យដ្ឋាន : ផ្លូវជាតិលេខ៤ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ សង្កាត់កន្ទោក ខ័ណ្ឌពោធិ៏សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ។
លេខទូរស័ព្ទ : +៨៥៥ (0)២៣ ៩៦៨ ០២៣ 
ទំនាក់ទំនង : +៨៥៥(0)៨៨ ៥៥៣ ៩៩៧៣(ជប៉ុន)  +៨៥៥(0)៧១ ៦៣៨ ៧៧៨៨  +៨៥៥ (0)១៥ ៥៨៨ ០១៥ +៨៥៥ (0)៧៧ ៩៨ ២២ ៧៧(ខ្មែរ និង អង់គ្លេស)
អ៊ីម៉ែល : masumi20121111@yahoo.co.jp
ម៉ោងប្រតិបត្តិការ : អាហារថ្ងៃត្រង់(១0.៣0-១៣.៣០) អាហារពេលល្ងាច(១៧.០០-២១.០០)
បិទ : ថ្ងៃអាទិត្យ និង ថ្ងៃឈប់ប្រចាំឆ្នាំ
 

 

សំណុំបែបបទទំនាក់ទំនង

Fields with * are required.

Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.