Hot Pot
         
     
  68 ShabuShabu Buta   69 Spicy ShabuShabu Buta  
  US 11.00$   US 12.00$  
         
     
  70 ShabuShabu Beef   71 Spicy ShabuShabu Beef  
  US 15.00$   US 16.00$  
         
     
  72 Seafood Nabe   73 Spicy Seafood Nabe  
  US 13.00$   US 14.00$  
       
  74 Kimchi Nabe      
  US 12.00$      
        
  75 Topping Pork   US 7.00$  
  76 Topping Beef   US 11.00$  
  77 Topping Vegetables   US 3.50$  
  78 Topping Egg or Soup   US 各$1.00  
  79 Topping Rice or Ramen or Udon   US 各$1.00