Fish Dishes
               
         
  56 Salmon Saute with Mushroom   57 Salmon Saikyo Yaki   58 Tempura Moriawase   59 Ebi Tempura
  US 8.50$   US 8.00$   US 8.00$   US 7.50$
               
       
  60 Hamaguri Butter Yaki   61 Saba Shio Yaki   62 Saba Teriyaki   63 Sanma Shio Yaki
  US 5.50$   US 6.00$   US 6.00$   US 6.00$
               
       
  64 Sake Harasu Yaki   65 Sake Kama Yaki   66 Ika Sugata Yaki   67 Kinoko Ika Itame
  US 5.50$   US 8.00$   US 7.50$   US 6.00$